Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cheaty k The Sims 2 !!!

2. 12. 2006

Cheaty

Pro vyvolání cheatovácí konzole pro zadání kódu stiskněte kombinaci kláves:


CTRL + SHIFT + C


Základní cheaty
Přesný zápis cheatu: Význam:
Kaching Přidá 1 000 §
Motherlode Přidá 50 000 §
MoveObjects [on/off] Můžete pohybovat s objekty, u kterých to jinak není možné.
Aging [on/off] Zapne/vypne stárnutí.
StretchSkeleton [číslo] Velikost Sima (2.0 dvojitá velikost, 0.5 poloviční).
intProp maxNumOfVisitingSims [číslo] Počet Simů, které můžete pozvat na párty. Používejte v náhledu na sousedství.
boolProp snapObjectsToGrid [true/false] Objekty je možné umístit mimo ukotvenou síť.
boolprop constrainFloorElevation [true/false] Zvedne/sníží zem i s objekty nebo stavbou.
boolProp simShadows [true/false] Zapne/vypne stíny Simů.
intProp censorGridSize [0 - 8] 0 = úplné odstranění cenzurních čtverečků.
8 = standardní cenzura.
POZOR – V NIGHTLIFE NEFUNKČNÍ!
boolProp displayPaths [true/false] True = uvidíte cestu, kam kráčí váš Sim.
faceBlendLimits [on/off] Při vytváření potomka v CAS neplatí dědičnost.
boolProp constrainFloorElevation [true/false] Můžete manipulovat i s obsazeným či zastavěným terénem.
Autopatch [on/off] Můžete manipulovat i s obsazeným či zastavěným terénem.
Exit Zavře cheatovací řádek.


Pets cheaty
Přesný zápis cheatu: Význam:
boolprop ControlPets [on/off] Umožní vám přímo ovládat své mazlíčky, ale nemůžete rušit akce z fronty
boolprop PetActionCancel [true/false] Umožní rušení akcí ve frontě vašich mazlíčků
boolprop DisablePuppyKittenAging [true/false] Zapne/vypne stárnutí štěňat a koťat
boolprop ShowCatalogePFlags [true/false] V rozšířeném náhledu na položky v nákupním/stavebním módu se bude zobrazovat štítek datadisku, se kterým se do hry dostaly.
boolprop PetsFreeWill [true/false] Mazlíčci nebudou utíkat od majitele
DeleteAllAwnings Odstraní z pozemku markýzy
DeleteAllFences Odstraní z pozemku ploty
DeleteAllHalfWalls Odstraní z pozemku poloviční zdi
DeleteAllObjects [Doors/Windows/Stairs] Odstraní z pozemku dveře, okna nebo schody
DeleteAllWalls Odstraní z pozemku stěny
IndividualRoofSlopeAngle [15/75] Umožní úpravy sklonu jednotlivých střech na pozemku


Open for Business cheaty
Přesný zápis cheatu: Význam:
AddneighbortoFamilycheat [on/off] Umožňuje interakci, pomocí které můžete do rodiny přijmout neovladatelné Simy.
Forcetwins (pro vybranou těhotnou Simku) Simka porodí dvojčata.
Plumbbobtoggle [on/off] Vypne zobrazování „diamantu“ nad hlavou Sima.
Sethour [0-23] Změní čas ve hře.
Ctrl + Alt (Nezadává se do cheatovacího řádku) Umožní umístit na jednu část zdi více závěsných objektů.


Nightlife cheaty
Přesný zápis cheatu: Význam:
boolprop allObjectLightsOn [true/false] Světla zůstanou stále rozsvícená, i když nejsou používána.
familyfunds JMÉNO XXXX Přidělí rodině na úrovni sousedství peněžní částku.
roofslopeangle [15 – 75] Úprava sklonu všech střech na pozemku.
showHeadlines [on/off] (pro všechny Simíky na pozemku)
Zapne/vypne zobrazení všech myšlenkových bublin a záhlaví typu ++/--.
unlockCareerRewards (pro vybraného Simíka)
Aktuálně vybraný Simík získá přístup ke všem speciálním předmětům za odměnu v kariéře.
maxMotives (pro všechny Simíky na pozemku)
Maximalizuje ukazatele motivace všech Simíků, kteří se nacházejí na pozemku.
motiveDecay [on/off] (pro všechny Simíky na pozemku)
Spustí nebo zastaví pokles motivace.
aspirationPoints hodnota (pro vybraného Simíka)
Nastaví aktuálně vybranému Simíkovi zvolenou úroveň aspirace.
lockAspiration [on/off] (pro všechny Simíky na pozemku)
Zastaví pokles a nárůst aspirace.
aspirationLevel [0 – 5] (pro vybraného Simíka)
Udělí vybranému Simíkovi velký počet aspiračních bodů.
agesimscheat on Aktivuje zabránění stárnutí při klepnutí na jiné Simíky se stisknutou klávesou Shift.
setLotLightingFile [název_souboru] Umožňuje hráči vytvořit nový soubor osvětlení s vlastními hodnotami osvětlení pozemku. Používá se k vytvoření zvláštního osvětlení pozemku.


Univerzitní cheaty
Přesný zápis cheatu: Význam:
boolProp allow45DegreeAngleOfRotation [true/false] Otáčí objekty o 45 stupňů (pro otáčení použijte šipky < a >).
setHighestAllowedLevel [číslo] Můžete postavit více pater
boolProp dormSpecificToolsDisabled [true/false] Zapne stavební a nákupní nástroje na koleji.
changeLotZoning [residential/community/greek/dorm/secretsociety] Změní typ na požadovaný druh pozemku:
residential – rezidenční
community – obecní
greek – řecký dům
dorm – kolej
secretsociety – tajný spolek


Filmařské cheaty
Přesný zápis cheatu: Význam:
Slowmotion [0-8] 0 = normální rychlost; 8 = 8x pomalejší než normální rychlost
Boolprop enablepostprocessiong [true/false] Musí být nastavena hodnota true, aby fungovali níže uvedené filmařské efekty. K pokročilým trikům musí grafická karta podporovat pixel shadery. Doporučijeme také k natáčení filmů vypnout herní interface - klávesa F10.
Bloom [R] [G] [B] [X] Efekt, při kterém se vše jasné rozmaže dohromady (sitcom flashbacks), . Musíte nejdřív zadat cheat "boolprop enablepostprocessing true", aby byl přístupný tento pokročilý efekt. RBG, složkové vyjádření barvy (hodnoty od 0 do 255) zadávejte oddělené mezerou. Číslo X značí míru rozostření.
Filmgrain [0-1] Zrnitý efekt. Akceptuje hodnoty od 0,1 do 1, ty určují intenzitu zrnění. Jsou možné i vyšší hodnoty, ovšem prakticky neviužitelné.
Letterbox [0.0 - 0.4] Výsledkem je širokoúhlá scéna. Širokoúhlost určují zadané hodnoty v rozmezí 0.0 až 0.4.
Virgnette [X] [Y] [X] Efekt, při němž je ohnisko čisté, ale všechno kolem je zaostřené. Souřadnice zadáváme v pixelech, hodnota X je číslo od 0.0 do 1.0 - určije velikost rozmazání.


Pozemkové cheaty
Přesný zápis cheatu: Význam:
boolprop lotWater [true/false] False = odstraní vodu na pozemcích.
boolprop lotTerrainPaints [true/false] False = odstraní zemskou texturu na pozemcích.
boolprop showFloorGrid [true/false] Vypnutí čtvercové sítě v módu stavění a nákupu.
boolprop objectShadows [true/false] False = odstraní stíny u venkovních objektů.
boolProp guob [true/false] False = odstraní stíny u vnitřních objektů.
boolprop renderSelectedSimLevel [true/false] True = stěny nebudou „vykousnuté“ pro vybraného Sima.
boolprop locktiles [true/false] False = můžete umístit podlahu i na silnici.
boolprop reflectionWithExtraViewer [true/false] Zapne/vypne zrcadlení.
boolprop renderInsideObjectOnlyOnSelectedSimLevel [true/false] True = objekty se zobrazí pouze v úrovni, kde je daný Sim a pokud je toto poschodí vybráno.
boolprop renderSelectedSimLevel [true/false] True = vidíte jen patro, ve kterém je právě vybraný Sim.


Cheaty pro sousedství
Přesný zápis cheatu: Význam:
deleteAllCharacters Vymaže všechny postavy v sousedství.
TerrainType [desert/temperate] Přepíná mezi pouští a normálním terénem.
boolprop displayNeighborhoodProps [true/false] False = nezobrazí doplňky v sousedství (jako např. kameny a věže).
boolprop displayNeighborhoodRoads [true/false] False = nezobrazí silnice.
boolprop displayNeighborhoodFlora [true/false] False = nezobrazí flóru (stromy a květiny).
boolprop displayNeighborhoodWater [true/false] False = nezobrazí vodu.
boolprop displayLotImposters [true/false] False = nezobrazí stavby na pozemcích.
boolprop displayNeighborhoodRoadsWithModel [true/false] False = nezobrazí mosty.
boolprop lotTerrainLighting [true/false] False = pozemky nebudou podsvícené, když na ně najedete myší.
boolprop carsCompact [true/false] True = auta na silnicích jsou detailnější ;)
boolprop ShowLotPackageFilename [true/false] Zapne/vypne zobrazování názvů pozemků.
boolprop nhoodWaterReflection [true/false] Zapne/vypne zrcadlení vody v sousedství.
boolProp carsOnRight [true/false] Auta jezdí vpravo nebo vlevo.
terraintype [desert/concrete] Typ terénu.
nhdregiontype desert [desert/concrete] Typ terénu na konkrétním místě.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Seooptimizator.com.ua

(seoOptimist, 15. 6. 2019 5:41)

https://seooptimizator.com.ua/

redirect backlink từ images google

(Georgedab, 12. 6. 2019 10:54)

redirect backlink từ images google

volunteerism

(Barbaramon, 7. 6. 2019 7:54)

Hello, I want to work in your company on a voluntary basis, can you offer me anything?
a little about me:https://about.me/ruthmcfarlane/

I wondering if there is a site that won't generate to much junk mail.. Thanks

(AbramPycle, 1. 6. 2019 23:45)

https://aladdin-fullmovie.net/
https://annabellecomeshomefullmovie.com/
https://darkphoenixfullmovie.net/
https://thesecretlifeofpets2-fullmovie.de/

How many kids can I Us at a time in my home?

(RobertRep, 29. 5. 2019 2:22)

https://aladdinfullmovie.net
https://johnwickchapter-3.com
https://avengersendgamefullmovie.com
https://avengersendgamefull.com
https://shazamfullmovie.com
https://shazamfull.org
https://hellboyfullmovie.org
https://wonder-park.com
https://darkphoenixfullmovie.net/
https://toystory4fullmovie.net/
https://spidermanfarfromhome.org
https://annabellecomeshomefullmovie.com/
https://aladdin-fullmovie.net/
https://darkphoenix-fullmovie.de/
https://thesecretlifeofpets2-fullmovie.de/
https://godzillakingofthemonsters.org/

Super Smash Flash 3 Unblocked

(DennisBip, 26. 5. 2019 18:42)

Super Smash Flash 3 Unblocked https://unblockedsupersmashflash3.com/ has all the video gaming includes that every gamer likes. It is loaded with activity, amazing and sensible battle phases and dynamic noises. This video game features various personalities from widely known video games and also TELEVISION anime collection. Super Smash Flash 3 Unblocked is the new main sequel version of Super Smash Flash.

Super Smash Flash 3 Unblocked

(DennisBip, 26. 5. 2019 18:40)

Super Smash Flash 3 Unblocked https://unblockedsupersmashflash3.com/ has all the video gaming includes that every gamer likes. It is loaded with activity, amazing and sensible battle phases and dynamic noises. This video game features various personalities from widely known video games and also TELEVISION anime collection. Super Smash Flash 3 Unblocked is the new main sequel version of Super Smash Flash.

Super Smash Flash 3 Unblocked

(DennisBip, 26. 5. 2019 18:39)

Super Smash Flash 3 Unblocked https://unblockedsupersmashflash3.com/ has all the video gaming includes that every gamer likes. It is loaded with activity, amazing and sensible battle phases and dynamic noises. This video game features various personalities from widely known video games and also TELEVISION anime collection. Super Smash Flash 3 Unblocked is the new main sequel version of Super Smash Flash.

Super Smash Flash 3 Unblocked

(DennisBip, 26. 5. 2019 18:39)

Super Smash Flash 3 Unblocked https://unblockedsupersmashflash3.com/ has all the video gaming includes that every gamer likes. It is loaded with activity, amazing and sensible battle phases and dynamic noises. This video game features various personalities from widely known video games and also TELEVISION anime collection. Super Smash Flash 3 Unblocked is the new main sequel version of Super Smash Flash.

Super Smash Flash 3 Unblocked

(DennisBip, 26. 5. 2019 18:35)

Super Smash Flash 3 Unblocked https://unblockedsupersmashflash3.com/ has all the video gaming includes that every gamer likes. It is loaded with activity, amazing and sensible battle phases and dynamic noises. This video game features various personalities from widely known video games and also TELEVISION anime collection. Super Smash Flash 3 Unblocked is the new main sequel version of Super Smash Flash.

Stairs and fences made of sun-glasses, wood, metal

(Ramon skapy, 22. 5. 2019 18:27)

how to clinch payment the reason yourself distinct fencing self-supporting in your apartment

sima.wommpri.be

(sima.wommpri.be, 22. 5. 2019 3:06)


Magnificent beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how can i subscribe for a blog web site? The account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea
sima.wommpri.be

Смотреть футбол

(Frankspash, 21. 5. 2019 17:03)

https://foootball-blog.blogspot.com/ - foootball-blog.blogspot.com

https://fullmovie.aladdin-fullmovie.de/legendancientsword/

(Thomasunart, 21. 5. 2019 5:53)

https://fullmovie.aladdin-fullmovie.de/raid/
https://fullmovie.aladdin-fullmovie.de/secretlifepets2/
https://fullmovie.aladdin-fullmovie.de/departures/
https://fullmovie.aladdin-fullmovie.de/moothon/
https://fullmovie.aladdin-fullmovie.de/25kmh/
https://fullmovie.aladdin-fullmovie.de/extraordinarysummertess/
https://fullmovie.aladdin-fullmovie.de/padman/
https://fullmovie.aladdin-fullmovie.de/looper/
https://fullmovie.aladdin-fullmovie.de/stargateoriginscatherine/
https://fullmovie.aladdin-fullmovie.de/backstabbingforbeginners/

ecom.wommpri.be

(ecom.wommpri.be, 19. 5. 2019 2:26)


Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is magnificent, as well as the content!
ecom.wommpri.be

tehoo.wommpri.be

(tehoo.wommpri.be, 17. 5. 2019 23:37)


Pretty great post. I simply stumbled upon your weblog and wished to mention that I have really enjoyed browsing your blog posts. After all I will be subscribing in your rss feed and I hope you write again very soon!
tehoo.wommpri.be

bass.memwom.be

(bass.memwom.be, 16. 5. 2019 19:28)


You actually make it seem so easy along with your presentation but I to find this topic to be actually one thing which I feel I might never understand. It sort of feels too complicated and extremely extensive for me. I'm taking a look forward on your subsequent publish, I'll try to get the hang of it!
bass.memwom.be

tang.memwom.be

(tang.memwom.be, 15. 5. 2019 17:27)


Asking questions are genuinely nice thing if you are not understanding anything totally, but this post offers nice understanding even.
tang.memwom.be

gerb.memwom.be

(gerb.memwom.be, 13. 5. 2019 12:34)


I think this is one of the most important info for me. And i am glad reading your article. But should remark on few general things, The site style is great, the articles is really nice : D. Good job, cheers
gerb.memwom.be

kastk.womannn.be

(kastk.womannn.be, 12. 5. 2019 6:23)


Undeniably believe that which you stated. Your favorite justification seemed to be on the net the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people consider worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal. Will likely be back to get more. Thanks
kastk.womannn.be


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

následující »